TREBALL EN EQUIP

El treball en equip consisteix en resoldre les incògnites que els hi plantegem, de la Barcelona World race, seguint el dossier que s'ha preparat als alumnes.