Transports amb història

Per a començar a treballar "Màquines tèrmiques" dins la matèria de tecnologia a 3r d'ESO els alumnes han hagut de fer una cerca i elaborar-ne les seves pròpies conclusions. En finalitzar la cerca s'ha realitzat la fitxa "Pas de la vela al vapor" en parelles. S'ha plantejat l'activitat amb una webquest, entre les preguntes calia visualitzar un vídeo de curta durada així com consultar diferent material disponible al moodle del curs i  a internet. Els vídeo utilitzat a la webquest ha estat "Transports amb història"  del programa "Transfer", que recorda com eren els primers cotxes i ferrocarrils de la història.Maria Grau (professora de Ciències Naturals)