Seguiment de la World Race

  

Abans que comencés la cursa, els alumnes de 1r de la ESO de l'Institut Front Marítim vam  fer grups i cada grup va escollir un vaixell. A continuació ens vam dedicar a buscar informació sobre el vaixell i els tripulants que haviem escolllit. Des que va començar la cursa ens connectem casi cada dia a la xarxa per mirar on es situa el nostre vaixell. La informació que recopilem l'anem guardant. Després traspassem la posició dels vaixells al nostre mapa gegant.Alba Trueba, Henar Rodríguez i Carla Otero.   (Profs. Llum Romero i Lidia Gonzalez)