SEGUIM LA REGATA DIA A DIA

Fem el seguiment dia a dia dels vaixells, els situem en el mapa que hem fet nosaltres,  i que tenim al vestíbul de l'institut. Cada dia que fem el seguiment de la wordl race apuntem  la situació geogràfica  dels vaixells i modifiquem la seva posició al mapa.PROFESSORES: Llum Romero, Lidia González