Saps quants residus es creen durant el transcurs de la Barcelona World Race?

El pes és un dels factors claus en les regates oceàniques: per tant, els materials que entren a l'embarcació són estrictament els necessaris; fins i tot el pes del menjar està controlat.

També és important tenir en compte que durant la navegació es generen uns residus que impliquen uns pesos. Per entendre-ho millor, hem tingut en compte els residus generats per la tripulació d'un IMOCA 60 a una navegació durant tots els dies de regata. A partir de les dades recopilades, es pot estimar que la generació de residus és de 32 quilos per embarcació en una Barcelona World Race, el que implica un 181 grams per persona i dia. Els residus s'emmagatzemen a l'interior de l'embarcació en un espai habilitat pels regatistes. Els principals residus són plàstics i alumini dels envasos, que suposa un 62 per cent dels residus en pes. La fracció d'envasos formada per plàstics, alumini, ampolles, resta de liofilitzats, barretes energètiques i plàstics de bosses es recicla en arribar a la destinació. La fracció de resta, és un vuit per cent, està formada per restes de material tèxtil, caps, tovalloletes i gomes que gestionen correctament en arribar a la destinació.

Finalment, els residus especials, que principalment són ampolles de propà i cues, representen un 11 per cent del total. De tots els residus els especials són els que es consideren prioritaris tractar separadament de la resta i assegurar una correcta gestió.

D'altra banda i per tractar-se de residus biodegradables, les fraccions de paper de cuina (que suposen el 18 per cent), i orgànics com les restes de menjar podrien no tenir cap xifra associada, ja que es tracta de residus que es poden llençar per la borda segons la legislació vigent.