Saps quants residus es creen durant el transcurs de la Barcelona World Race?

Es pot estimar que la generació de residus és de 32 quilos per embarcació en una Barcelona World Race, el que implica un 181 grams per persona i dia.

¿Sabes cuantos residuos se crean en todos los días que transcurre la semana?

Se puede estimar que la generación de residuos es de 32 quilos por embarcación en una Barcelona World Race, el que implica un 181 gramos por persona y día.

De l'aventura a l'esport..

El desig d'explorar noves terres va moure als més antics navegants a solcar els oceans del planeta. Redescobrir i simplement navegar pels oceans va ser la meta d'altres navegants, els aventurers oceànics. Però, Qui va ser l'aventurer que va decidir donar la primera volta al món en solitari? Quants dies va trigar? Quan es va celebrar la primera regata de volta al món? En quin tipus de vaixells?

De la aventura al deporte...

El deseo de explorar nuevas tierras movió a los más antiguos navegantes a surcar los océanos del planeta. Redescubrir y simplemente navegar por los océanos fue la meta de otros navegantes, los aventureros oceánicos. Pero, ¿quiénes fueron los pioneros en circunnavegar el planeta? ¿Quién fue el aventurero que decidió dar la primera vuelta al mundo en solitario? ¿Cuántos días tardó? ¿Cuándo se celebró la primera regata de vuelta al mundo? ¿En qué tipo de barcos?

Espècies marines amenaçades.. Quin és el problema?

Es calcula que de les 3000 espècies marines que de moment han estat avaluades per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), un 22% es troben amenaçades.

Especies marinas amenazadas.. ¿cúal es el problema?

Se calcula que de las 3000 especies marinas que de momento han sido evaluadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Natura (IUCN), un 22% se encuentran amenazadas.

COM ES DETECTEN ELS ICEBERGS?

La tecnologia de detecció és el punt clau en la determinació de la presència de gels i en la fiabilitat de les previsions

¿COMO SE DETECTAN LOS ICEBERGS?

La tecnología de detección es el punto clave en la determinación de la presencia de hielos y en la fiabilidad de las previsiones.

Cap de Hornos... ¡L'arracada del mariner!

Per la gent del mar, les arracades tenen un significat especial!

Hacia Cabo de Hornos... ¡el pendiente del marinero!

Para la gente de mar, los pendientes tienen un significado especial

Páginas