RB4-attacks! Seguiment amb Google Maps

___✦ VERSIÓ EN CATALÀ ___ Hola!L'alumnat de 2n d'ESO va començar a fer el seguiment dels vaixells el 31 de desembre, mitjançant el Google Maps i el Tracker de la regata. Ho fan en petits grups i cada component ha d'insertar un nou punt un dia a la setmana. Els equips s'han d'organitzar molt bé per saber quin dia han d'introduir els punts cada component de l'equip. Els punts han de tenir per nom la data i hi ha d'haver una petita descripció d'alguna cosa rellevant d'aquell dia. A més, aquests punts han d'estar enllaçants entre ells mitjançant una línia on ha de constar el nom de la persona que l'ha feta, per saber quin punt ha introduit cada alumne.Us faig arribar el que és, de moment, el millor mapa de les tres classes de 2n d'ESO (coincidències de la vida, el millor mapa correspon al que de moment sembla l'equip que millor ho està fent): mapa seguiment Hugo Boss.En breu, us farem arribar els altres mapes. El que passa és que hem tingut algun problema que estem resolent. Si algú ha tingut el mateix problema que nosaltres i no se n'ha ensortit, aquí us deixem la solució: Resulta que quan introduíem a mà les coordenades del Tracker en el nostre mapa de Google Maps, de vegades, es tornava boig. Ens hem adonat que el problema és que, segons com, no reconeix bé el símbol de graus (º) del nostre teclat. Així que hem decidit copiar les coordenades del Leaderboard i els problemes desapareixen totalment. A veure com van els vostres mapes!! |___✦ VERSIÓN EN ESPAÑOL ___ Hola!El alumnado de 2º de ESO comenzó a hacer el seguimiento de los barcos el 31 de diciembre, mediante el Google Maps y el Tracker de la regata. Lo hacen en pequeños grupos y cada componente tiene que insertar un nuevo punto un día a la semana. Los equipos deben organizarse muy bien para saber qué día deben introducir los puntos cada componente del equipo. Los puntos deben tener por nombre la fecha y tiene que haber una pequeña descripción de algo relevante de ese día. Además, estos puntos deben estar enlazantes entre ellos mediante una línea donde debe constar el nombre de la persona que la ha hecho, para saber qué punto ha introducido cada alumno.Os hago llegar lo que es, de momento, el mejor mapa de las tres clases de 2º de ESO (coincidencies de la vida, el mejor mapa corresponde al que de momento parece el equipo que mejor lo está haciendo): mapa seguimento Hugo Boss. En breve, os haremos llegar los otros mapas. Lo que pasa es que hemos tenido algún problema que estamos resolviendo. Si alguien ha tenido el mismo problema que nosotros y no se ha sabido salir adelante, aquí os dejamos la solución: Resulta que cuando introducíamos a mano las coordenadas del Tracker en nuestro mapa de Google Maps, en ocasiones, se volvía loco. Nos hemos dado cuenta de que el problema es que, según cómo, no reconoce bien el símbolo de grados (º) de nuestro teclado. Así que hemos decidido copiar las coordenadas del Leaderboard y los problemas desaparecen totalmente. ¡¡A ver cómo van vuestros mapas !!