POSICIONAR-SE DES D'UN VELER

Aprofitant el tema de medi de la representació de la terra hem lligat l'activitat de posicionar-se des d'un veler. Ens ha estat facil localitzar un punt concret fent servir meridians i paral.lels, ja que amb anterioritat ja ho haviem treballat !!! Ara sabem posicionar-nos en qualsevol punt del planisferi i hem pogut familiaritzar-nos amb el vocabulari específic i sabem anomenar i localitzar les diverses parts del globus terraqui.  També ens hem documentat en què consisteix la carta nàuticaAra si que si, podem donar resposta a la pregunta: ON SÓM?