PENDENTS DE L'ARRIBADA

Aquesta setmaNA hem estat pendent de l'arribada del primer IMOCA 60 que arribava a Barcelona desprès de 84 dies des de l'inici. A la biblioteca mentre acabaven les fitxes del planeta viu del projecte educatiu, miravem les últimes informacions de la pàgina web de la BWR.Les professores van intentar veure com arribava el Cheminée poujoulat, però no ho vam aconseguir, doncs l'arribada va ser més tard. C.O.B/E.M.P/O.M.J