Missatge de GAES, centres auditius!

Per fi hem sortit de sota el 'monstre' que ens ha fet patir durant les últimes hores. Naveguem ara a la cua del front.

¡Mensaje de GAES, centros auditivos!

Por fin hemos salido de debajo del ‘monstruo’ que nos ha hecho sufrir durante las últimas horas. Navegamos ahora en la cola del frente.

MISSATGE DE NEUTROGENA!

Les onades han augmentat d'alçada, el vent d'intensitat i el soroll dins en decibels. L'Índic ens recorda qui mana aquí, i que les altes pressions són només respirs i treves que et regala el teu adversari perquè agafis forces.

¡MENSAJE DE NEUTROGENA!

Las olas han aumentado de altura, el viento de intensidad y el ruido dentro en decibelios. El Índico nos recuerda quién manda aquí, y que las altas presiones son sólo respiros y treguas que te regala tu adversario para que cojas fuerzas.

MISSATGE DEL SPIRIT OF HUNGARY!

Estem contents perquè hem estat eficaços, hem trobat una solució ràpida i hem evitat haver d'abandonar. El nostre duo ha funcionat bé.

MENSAJE DE SPIRIT OF HUNGARY

Estamos contentos porque hemos sido eficaces, hemos encontrado una solución rápida y hemos evitado que abandonar. Nuestro dúo ha funcionado bien!

MISSATGE DEL ONE PLANET, ONE OCEAN & PHARMATON

Segurament alguns us haureu preguntat pel rumb que seguim des de fa uns dies. La nostra direcció, lluny d'apropar-nos al nostre objectiu immediat, el llegendari Cap de Bona Esperança, ens en separa i ens n'allunya. El motiu: l'anticicló de Santa Helena. Passats els doldrums, és el nostre següent obstacle meteorològic a sortejar.

MENSAJE DE ONE PLANET, ONE OCEAN & PHARMATON

Seguramente algunos os habréis preguntado por el rumbo que seguimos desde hace unos días. Nuestra dirección, lejos de acercarnos a nuestro objetivo inmediato, el legendario Cabo de Buena Esperanza, nos separa y nos aleja. El motivo: el anticiclón de Santa Helena. Pasados los doldrums, es nuestro siguiente obstáculo meteorológico.

MISSATGE DE L'EQUIP RENAULT!

Avui podeu veure el misstage de Sébastien Audigane

¡MENSAJE DEL EQUIPO RENAULT!

Hoy podéis ver el mensaje de Sébastien Audigane

Páginas