Marine endangered animals

Els i les alumnes de 3r d'ESO a  la matèria de Science in English, continuant amb l'aprenentage sobre la vida al mar i les adaptacions de les diferents espècies, han realitzat una tasca de cerca d'un animal marí en perill d'extinció i n'han realitzat una descripció a partir d'un model proporcionat a classe. Disposàven d'una hora per a realitzar l'activitat, i l'havien de compartir a través d'un fòrum, d'aquesta manera tots els alumnes poden veure l'estat de conservació de diferetns espècies. La cerca havia de repondre:You should make a description of an endangered marine animal. Tell us a little bit about the following aspects:- Physical description: shape, sizes, anatomy (the shape...), colour...- Geographical distribution: where can we find it?- Regression causes: why is it endangered?Remember to attach a picture to enrich your descriptionScience in English de 3r d'ESO, Maria Grau (professora de ciències)

Tags_blog: