Lletra oceana: Una nova secció

El perquè de tot això

Hola! Des de la Institució Montserrat us saludem i us presentem una secció que volem mantenir. Lletra oceana està adreçada a tots els qui participeu al P.E. de la BWR. La nostra intenció es afegir continguts, idees, aportacions a treballar el tema de la mar i els oceans a partir de la lectura, la fotografia, les llegendes i sobretot amb textos literaris breus que puguin ser de la vostra utilitat. Fonamentalment el destinatari pot ser en primer terme els mestres i a posteriori podeu emprar o utilitzar el recurs, l'enfocament o la possible activitat que dissenyeu. Procurarem mantenir una regularitat setmanal, i dit això preparem el primer post.Inst. Montserrat Cooperativa (jordi)

Tags_blog: