LLETRA OCEANA : LA MORT D'UN MAR.

Un mar que s'escola davant dels nassos !

El mar d'Aral és un tema desenvolupar molt interessant des de molts enfocaments. En primer terme permet seguir l'evolució d'un procés mediambiental complex i del que disposem de nombrosa documentació. Un mar envoltat de poblacions pesqueres que tenien la seva vida amb la pesca i que es va anar dessecant pels programes d'aprofitament d'aigües. En conseqüència és un treball que pot fer sorgir una pregunta que imbrica el factor geogràfic, el fenòmen mediambiental i la desfeta humana. Acostar-se a aquest tema sempre pot fer sorgir la pregunta. "I on van anar aquells homes, dones i nens que tenien la seva vida al costat del mar?". La mar d'Aral està fortament contaminada, principalment a conseqüència de les proves d'armament, els projectes industrials i els vessaments de fertilitzants abans de la desaparició de l'antiga Unió Soviética. La superfície ha disminuït aproximadament un 60%, i el volum d'aigua ho ha fet gairebé en un 80%. El 1960, la mar d'Aral era el quart llac més gran del món, amb una superfície d'uns 68.000 km² (si fa no fa l'extensió dels Països Catalans) i un volum de 1.100 km³ d'aigua; el1998, la superfície havia baixat als 28.687 km² i ja era el vuitè més gran del món. En el mateix període, la salinitat de la mar d'Aral s'ha incrementat d'uns 10 g/l a uns 45 g/l. El 2003 la Mar d'Aral se situava a 31 msnm la profunditat màxima assolida era de 45 m. El volum d'aigua era de 112,8 km³, amb una àrea de conca de 690.000 km². El 2006, la part del Sud es va dividir en oriental i occidental, conformant tres parts: la Mar d'Aral del Nord, la part oriental somera i la part occidental profunda. La part sud-occidental, però, espera clarament la seva completa extinció perquè no té cap afluent. El conjunt de les tres parts cobertes d'aigua té una superfície de 18.240 km². A internet trobarem nombrosos materials visuals per evidenciar el canvi, la divisó en dos, primer, i després en tres llacs. La directora catalana Isabel Coixet ha realitzat un documental. Però si que trobareu documentals de diversos orígens en aquesta cerca.  O en aquest link al projecte de Isabel Coixet. Institució Montserrat Coop(Jordi)