Les coses que hem après fins ara.

Durant aquest últims mesos, em estat estudiant la BWR. Per saber què feien i perquè feien la regata, em estat investigant i treballant. Hem fet fixes sobre la Navegació,Planeta Mar, Èsser humà i a les ultimes que hem fet, els temes que hem triat, perquè enshan cridat més l'atenció han estat: Que el consolat de mar era l'organisme del dret maritim català i s'encarregava de tractar els casos penals maritims. Que la construcción d'embarcacións tant de guerra com mercants ha anat evolucionat al llarg de la historia: al 6.000 anys aC havien el vaixells egipcis, el segle X aC hi havien els vaixells fenicis, al segle IX aC hi havien els vaixells grecs i que al segle IX aC hi havien els vaixells romans. Que quan el vent ve de proa, significa que ve de sobre vent i que quan ve de popa, significa que ve de sota vent. Que els productes que arribaven dels llocs més llunyans son: els sucre, els tèxtils nobles i les espècies. Que a l'Edat Mitjana, es va combinar l'ús de la vela llatina i la vela quadrada ( Les que feien servir els víkings als drakkars). Que les veles s'han anat perfeccionant  al llarg de la història i que hi han dos tipus: les d'aparell de tall i le de l'aparell rodó. Que hi han diferents climes, com ara: el tropical, el equatorial, el mediterrani, el oceànic, el desèrtic i el polar.Grup de resumssisè B ( prof.Montserrat Obradors)

Tags_blog: