LES CAPES DE L'AIGUA 3

Continuem experimentant amb simulacions.Autors: Dani Cabal i Lluc Tallon.Professores: Lidia González i Llum Romero

Hem fet un experiment per comprovar que passa quan es barregen líquids de diferents densitats, per simular el que passa en els oceans.Hem agafat tres tubs d'assaig. En el primer hem abocat aigua i oli. Com l'aigua tenia més densitat, es va posar al fons del tub.En el segon hem introduit aigua, oli i sudan III. En aquest cas, l'aigua seguia abaix, i el colorant es barreja amb l'oli.En el tercer vam posar aigua, oli i un colorant de color blau. El colorant blau, va travessar la capa d'oli, i es va barrejar amb l'aigua que estava al fons.Podem deduÏr que cada colorant s'ha barrejat amb el líquid que tenia la densitat més semblant a la seva.Als oceans, podem trobar un fenomen similar al de l'experiment, per exemple: Quan l'aigua dolça del riu es barreja amb la del mar, com l'aigua salada té més densitat i la dolçamenys, la dolça es queda per la superfície i la salada al fons.

Tags_blog: