La tripulació de 1r ESOB de SIParets en acció

Hola, som la classe de 1 ESO B de la Secció d'Institut Parets 2.Estem molt motivats amb aquesta regata.Estem treballant molt per aprendre tot alló relacionat amb la BWR.Esperem que tots els regatistes acabin la regata i en gaudeixin!MOLTA SORT!!!!

Tags_blog: