La segona videoconferència

El passat 12 de febrer a les 8:00 vam sortir de l'institut cap al Plató de la BWR, situat al Pla del Palau. Ens vam asseure i participar en una videoconferència en streaming amb el Renault Captur i l'Spirit of Hungary (aquest últim per segona vegada). Dos dels nostres companys van fer preguntes al Conrad Colman sobre la relació amb el seu company i en quins moments feien servir el pilot automàtic. Ens va explicar que la relació és molt bona, de plena col·laboració, i que el pilot automàtic l'engeguen quan han de fer altres feines, sobretot a la nit. També ens van explicar les mesures de precaució i la seguretat a bord. Finalment un expert en meteorologia ens va explicar les condicions meteorològiques dels navegants.