La comunicació per mail amb els regatistes

Durant tot el projecte hem llegit les notícies que anaven enviant els regatistes a través dels seus mails, i en algun moment nosaltres també els hem enviat algun mail per plantejar-los algunes preguntes i donar-los ànims.Mestra: Gemma Borràs (medi 2n)