Ja hem acabat l'análisi d'aigües del nostre entorn!!!

FInalment hem acabat el nostre anàlisi de les aigües del nostre entorn per tal de prendre consciència de la importància d'aquesta substància per a la nostra vida. Hem estat quasi un mes fent un anàlisi molt acurat de diferents aigües del nostre entorn, desde les aigües de l'institut (aixeta, font i peixera) com de rius, rires i basses de l'entorn. També hem analitzat aigües provinents del mediterrani (Blanes) i de l'atlàntic (Galicia) per Poder comparar amb els resultats de les aigües dolces.Els alumnes de quart d'ESO han arribat a la conclusió que les aigües de boca, efectivament són aptes pel consum humà. Per altra banda, hem de dir que les aigües en estat natural (rieres, rierols i basses) presenten certs nivells de tòxics (nitrits, nitrats, sulfats...) relacionats l'activitat humana. Pels volts d'on hem recollit les aigües hi ha camps de pastura i conrreus, que són tractats químicament per tal d'obtenir millors collites, així com productes provinents de l'activita dels ramats (vaques i ovelles).Aquest projecte també ens ha servit en el marc del projecte d'intercanvi europei COMENIUS, que es realitza durant dos anys, i que gira entorn de l'aigua i els diferents aspectes d'aquesta en relació a l'home. A dia d'avui, els nostres alumnes estan a punt de marxar a New Castle a presentar el seu treball.