HOW BIG IS THE OCEAN

HOW BIG IS THE OCEAN?Aquesta és la pregunta amb la qual vam començar la classe d'anglès amb els alumnes de 4t d'ESO de l'Institut escola Sant Jordi. Quina és la dimensió i la importància dels oceans? N'hi ha 1de gran o bé n'hi ha 5? Aquesta petita reflexió ens va servir per introduir el vídeo de TED Ed lessons que porta per títol "How big is the ocean?" Un cop visualitzat i havent pres consciència de la influència que podem tenir els humans sobre aquesta gran massa d'aigua, vam realitzar els exercicis de comprensió que la mateixa pàgina web ens proporciona, i aprofitant que estem practicant la part de writing per preparar les proves de competències bàsiques, vam escriure una redacció conjunta sobre el tema: What choices can you make and actions can you take to effect (both positively and negatively) the general health and nature of the ocean?Finalment, vam acabar penjant a l'aula dues frases, una per cada classe, que vam extreure del vídeo i que vam trobar interessants de recordar: - Every single person on the planet has the oportunity to influence in general health and nature of the world ocean- Ocean defines our planet, we define the ocean. Gemma Roset