HEMISFERI SUD I L’ANTARTIDA !!!

1.    En els cursos  de primer i tercer vàrem  passar i fer el seguiment dels resum de la setmanals, que van ser molt interesants i il·lustratius. 2.    Alumnes de primer, estudien i expliquen les diferents fitxes i temàtiques de “planeta mar”, alguns ho fan tan be, que els hi ajuda a aprovar el trimestre, Visca!!, Encara ens falten més fitxes que anirem fent al llarg del curs. 3.    Cabo de Hornos: emocions fortes, tornem al seguiment intens, comencem a valorar com els hi va a cada embarcació.Amb els aumnes de tercer, cada u resumeix i explica als companys una fitxa de cada apartat. Tres fitxes per alumne es va presentant fins a final de curs, encara que hagi acabat la regata es vincula a la activitat "treballem l'actualitat" a socials,  que es realitza en el centre. De moment agrada força i les presenten amb il.lussió.