Hem començat a treballar les fitxes

Institut Celestí Bellera

Els alumnes de primer d'ESO ja han començat a treballar amb el material que ens envien cada setmana els regatistes. Com que tenim molta feina, hem dividit la classe en grups de  quatre persones i cada grup treballa una fitxa.La setmana següent fem les exposicions orals perquè així tots els companys poden prendre apunts i fer preguntes sobre els continguts de totes les fitxes.

Tags_blog: