GEOPOSICIONEM ELS VAIXELLS

Situem els vaixells amb les seves coordenades i veiem l'evolució

Tags_blog: