Espècies marines amenaçades.. Quin és el problema?

Els animals marins cada dia tenen més difícil assegurar-se la seva existència. Aquests sobreviuen en un medi que s’està tornant fràgil per l’acció de l’ésser humà.

Dia rere dia, la situació del mar s’està agreujant per problemes com el canvi climàtic, la sobrepesca, la contaminació, l’abocament d’escombraries i residus tòxics, la urbanització i l’ocupació de les costes, etc. Tot això està provocant que els animals es quedin sense lloc on viure, que molts d’ells morin ofegats en plàstics o enredats en xarxes de pesca abandonades, que no tinguin temps per créixer i reproduir-se,... En definitiva, que cada dia sigui una incògnita per a les seves vides.

Però els oceans, tot i ocupar el 70% del món on vivim, encara són els grans desconeguts i cal continuar estudiant-los. La Llista Vermella elaborada per la IUCN recull i classifica les espècies en diferents estats de conservació: vulnerables, en estat crític, en perill d’extinció, etc.

Si voleu veure quines són les espècies amenaçades, consulteu Explora del Programa Educatiu!

Comentarios

Per a treballar les espècies marines amenaçades amb els alumnes de 3r d'ESO, hem creat un fòrum on per parelles han de fer una entrada amb una espècies que estigui dins el llistat vermell d'espècies protegides. No es pot repetir espècie i han de fer-ne una descripció morfològica, del seu hàbitat i explicar perquè està protegida. Han de complementar l'activitat amb una imatge de l'espècie i un mapa de la seva distribució.