El joc de la ruleta

Aquest joc s'ha elaborat com a síntesi de tots els continguts que s'ha treballat durant el projecte i amb l'objectiu de fer-ne la recapitulació i avaluació final.S'ha dut a terme amb cadascun dels grups per separat i també amb els dos grups de segon conjuntament.És un joc tipus joc de taula per fer en equips. L'activitat ha estat preparada amb l’smart nootebok per projectar i treballar sobre la PDI.Mestra: Gemma Borràs