DESCOBRIML'EFECTE VENTURI

Els i les alumnes de 3r d'ESO durant la passada setmana es van diposar a descobrir quina relació hi havia entre l'efecte venturi i el moviment dels velers. Per a tal en grups se'ls va plantejar una sèrie de problemes a resoldre de la millor manera possible, tals com: com fer aixecar un full de paper amb un assecador, com inflar una bossa d'escombraries de les grosses amb el menor temps possible i com s'enlaira un avió. Un cop van haver defensat les seves hipòtesis teories raonant-les amb els coneixements que han adquirit sobre gasos les anteriors setmanes, van visualitzar uns vídeos molt recomanables (La Mandarina de Newton: L'efecte Venturi) on ens dèien quina n'era la solució i amb quin fenòmen es relacionava. Ara calia verificar les hipòtesis i si era necessari corregir-les donant sempre una explicació. La veritat és que es van sorprendre bastant!Havent descobert que l'efecte Venturi és present a la nostra quotidianitat, ara només calia relacionar-ho amb el moviment dels velers. Per a tal vàrem seguir  l'activitat proposada a la fitxa del programa educatiu. Un cop finalitzada l'activitat va ser el moment de penjar-ho al moodle.  Maria GrauProfessora de Projectes (Ciències i tecnologia) 3r d'ESOIE Sant Jordi (Navàs) 

Tags_blog: