Curiositats!

Tots els vaixells van passar ràpidament l'estret de Gibraltar (alguns alumnes els crida l'atenció que al seu vaixell se li van enganxar plàstics a la quilla i això demostra com de brut està el mar).Després els vaixells van seguir el seu camí cap al sud passant entre Les Illes Canàries i el continent africà.Els aquàtic eyes volen destacar un fet que els ha cridat l'atenció: els regatistes -gent molt preparada en molts àmbits- són supersticiosos! Els cràckens ens expliquen que just en passar l'Equador és tradicional fer una ofrena a Neptú, el déu del Mar, per tal de tenir-lo content i que mantingui la mar en calma. Hi ha qui fa un brindis, hi ha qui llença flors al mar, hi ha qui li dedica unes paraules...  Parlem de supersticions i la majoria d'alumnes en tenen alguna: saben que són irracionals i poc fonamentades, però segueixen essent-hi. Les àncores aventureres estem d'acord que probablement no passaria res si no fessin l'ofrena, però que tampoc no costa res fer u brindis en passar-hi i que -pel que pogués ser- més val seguir mantenint les tradicions! Xin-xin, Neptú! I que els vents siguin favorables als nostres aventurers!