COM ES DETECTEN ELS ICEBERGS?

L'única forma de detectar el gel al mar a gran escala és mitjançant satèl·lits.

Existeixen en l'actualitat dues tecnologies de detecció per satèl·lit: la d'anàlisi d'imatges de radar i l'altimetria per radar.

El sistema d'imatges:

Es basa en potents radars de gran escombrat que permeten observar la superfície del mar en "quadrats" de 400 x 400 km amb una resolució de 150 metres. Aquestes imatges es poden obtenir amb una cadència de 30 minuts d'ús cada 100 minuts. En funció de l'estat de la mar, per exemple si hi ha grans onades, les imatges, obtingudes en base als nivells de reflectivitat registrats en el senyal de retorn rebuda pel radar, solen tenir "soroll" i necessiten un tractament posterior especial per detectar el gel. L'obtenció d'imatges d'aquest tipus s'ha de preveure tres dies abans. 

El radar altimètric:

Mesura les variacions del nivell del mar i abasta una zona que mesura 5 km, el que en un principi dóna poques possibilitats per cartografiar els gels en àmplies zones de l'oceà; tanmateix, té el gran avantatge respecte al sistema de les imatges que treballa en continu amb tres satèl·lits i això li permet finalment aconseguir una malla de dades d'una densitat més que acceptable. La precisió del sistema en altitud és d'uns pocs centímetres, de manera que si un objecte sobrepassa algunes desenes de centímetres la superfície de l'aigua pot ser teòricament detectat llevat que l'altura de les onades pertorbin la imatge.

Podeu trobar més informació Aquí