Bye bye World Race

Comiat de l'INS FRONT MARÍTIM. Profs. Llum Romero i Lidia González

A mi m'ha agradat viure aquesta experiència a l'escola però a l'hora m'ha sapigut greu per aquells navegants que han tingut problemes i crec que els podien haver previst.I liked this expeience at school but  I regret these sailors who have had problems and I think they could have anticipated. Tenir l'oportunitat de pujar i veure de ben d'aprop  la "goleta tara"... una experiència única i inolvidable!Having the opportunity  to visit the "goleta tara"... a unic and unforgetable experience!    Autors: Carlos Baró & David Balagué