BARCELONA WORLD RACE VALUES (2nd ESO)

Per introduir la Barcelona World Race als alumnes, un dels recursos que vàrem utilitzar va ser el vídeo promocional de l'edició d'enguany. Amb tan sols 2 minuts i escaig de durada ens introdueix  de manera molt concentrada totes les fortes EMOCIONS i VALORS que senten i experimenten els regatistes al llarg de la seva singladura. És per això que vam decidir aprofitar-lo de nou per a seguir treballant amb les emocions, tal i com ja es fa a l'IE Sant Jordi, des de la matèria d'EDUCACIÓ EMOCIONAL1a PARTPer a treballar el vídeo promocional de nou es va fer a mode de LISTENING aprofitant la classe de "SCIENCE IN ENGLISH", amb l'ajut d'un full de treball. Primer es va treballar la comprensió de les paraules clau del vídeo, a partir de les seves deficinions, de manera que no es facilitava la traducció sinó que l'alumne havia de deduir-ne el significat. A continuació calia omplir els buits del text, que en la seva majoria eren adjectius que ajuden a definir sentiments, experiències, paisatges..... Finalment el grup-classe ha de fer la posada en comú dels adjectius que surten al vídeo i proposar-ne de nous, així com triar una frase rellevant que il·lustri els sentiments que experimenten els skippers. Un de les més votades fou aquella que fa referència al fragment en el què parla la Dee Caffari, i que ens agradaria compartir-la amb vosaltres:" It really is the ultimate lesson in trusting somebody else with your boat, with your life, with your race"2a PART (després de vacances)A l'hora d'EDUCACIÓ EMOCIONAL es seguiran treballant les emocions sorgides al vídeo, i finalment en farem títols que retallarem amb cartró i ajudaran a guarnir els vaixells dels equips que vestiran el passadís de l'institut. 3a PART (després de vacances)Des de la matèria d'ALEMANY, es traduiran els noms de les emocions treballades a l'alemany, al francès i al marroquí, passant a formar part de les onades del mar que acompanyaran els vaixells.Així doncs ja us anirem informant de les novetats sorgides al llarg del mes de gener, L'equip de professors de projectes de 2n d'ESO (Isidre, Jèssica i Maria)

Comentarios

Crec que l'activitat és molt interessant pel que fa a treballar els idiomes, tractant-.se d'una cursa que voreja les costes de tants països del món!