Activitats 32, 33, i 34. Un peix blau per fora i per dins: el verat

Morfologia externa i interna d’un peix blau: el verat. Observació i dissecció d’un verat (ús de la lupa binocular). Aquest treball s'ha dut a terme per equips i s'ha fet al laboratori de l'escola fent ús de les lupes binoculars i altre material de laboratori. per fer la dissecció del peix vam seguir les instruccions de la pauta de dissecció. I per fer tota l'activitat vam seguir una pauta de treball dissenyada per tots amb anterioritat.L'andemà vam fer la posada en comú amb tot el gran grup de les observacions fetes pels diferents equips en la dissecció del peix.I finalment vam recollir tota la informació i conclusions a què havíem arribat en una lectura que vam prendre per al cap de setmana.Mestra: Gemma Borràs (medi 2n)