Activitat 36: Dibuixem el port de la Torre

Anem a dibuixar el port de Torredembarra. Per fer-ho ens situem en una zona alçada del roquer des d'on tenim una bona panoràmica del port. Ens fixem en les característiques del port i repassem el vocabulari que hem après fins ara.