Activitat 24: Confegim un port i en fem la descripció.

Confegim un dels 3 ports que hem estudiat prèviament amb una fitxa tipus puzzle i en fem la descripció.Els companys hauràn de saber de quin port es tracta a partir de la descripció que s'ha fet.Mestra: Gemma Borràs (medi 2n)