8 embarcacions - 8 grups classe

Els cursos que participen més en el programa són quatre: 1 A i B 3 A i B.
Encara que no tots els cursos seguiran el programa educatiu, com al institut hi han vuit cursos, els professors tutors proposen que cada curs li correspongui el seguiment d’un vaixell, a veure qui guanya. Queda la següent distribució:
1A Chemine Poujolar
1B Gaes
2A Hugo Boss
2B Neutrogena
3A One Planet
3B Renault
4A Spirit of Hungarie
4B We are water